शुक्रवार, 29 जनवरी 2016

विविध भक्ति सम्प्रदाय

1. अद्वैत सम्प्रदाय (विशिष्टावाद)  शंकराचार्य
2. श्री सम्प्रदाय (विशिष्टाद्वैतवाद) रामानुजाचार्य
3. ब्रह्म सम्प्रदाय (द्वैत वाद) मध्वाचार्य
4. हंस सम्प्रदाय (सनकादि सम्प्रदाय, दवैतादवैतवाद) निम्बकाचार्य
5. वल्लभ सम्प्रदाय (शुद्धाद्वैतवाद) वल्लभाचार्य
6. रुद्र सम्प्रदाय (शुद्ध ब्रह्म मायारहित) विष्णु स्वामी
7. गौड़ीय सम्प्रदाय (भेदाभेदवाद) चैतन्य महाप्रभु
8. सखीसम्प्रदाय (हरिदासी सम्प्रदाय)  हरिदास
9. रसिक. सम्प्रदाय  अग्रदास
10. स्वसुखी सम्प्रदाय रामचरण दास
11. उद्धति  सम्प्रदाय सहजानंद
12.  महापुरुषिया सम्प्रदाय. शांकरदेव
13. रामदासी सम्प्रदाय रामदास
14. . तत्सुखी सम्प्रदाय विविध भक्ति सम्प्रदाय  जीवाराम
.15.  राधावल्लभ सम्प्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश
16. वारकरी सम्प्रदाय पुंडलिक 

1 टिप्पणी: